WATAK BAYI MENURUT HARI LAHIR

WATAK BAYI MENURUT HARI LAHIR

YEN LAHIR ING DINO
No
lahir dino
sifat lan watake
1
akad

lakune srengege,padang atine,suka rila samubarange,maring pamong sanakke,keras budine,asih marang kawulo,resikan lan pinter nucoro,biso mrentah wong tuwo.
2
senen

lakune rembulan,ora keno di gegampang wicarane,sebab luwih panas,suka rila ing batin,nanging jahil.
3
seloso

lakune geni,durjana rong perkoro,di segeti wong,yen dwe sesanakan mung sedelo,sebab banjur tukaran.
4
rebo

lakuning bumi,yen becik ngluwihi becik,e,ora kurang sandang panganbudine meneng,yen clatu keporo ngarep.
5
kemis

lakuning angin lan gelap,sopo kang dadi jodone sering mati disek,akeh kang podo wedi ing micorone,panas atine,brangasan,demen di gunggung karo uwong.
6
jemuah

lakuning lintang,gelem mandito lan demen mlarat,yen deduwe di jaluk sedulure suka rilo,demen ngupoyo kepinteran.
7
setu
lakuning banyu,kerep di satru uwong,mitrana ugu podo nyirik,nanging ono ngupayane,pinter golek sandang pangan,dol tinuku gelis payu,luwih banter gawene.
sumber : kitab primbon jawa lengkap

Subscribe to receive free email updates: