SLAMETAN PENGANTEN

SLAMETAN PENGANTEN

WUJUDTE
KANG DI CAOSI DAHAR
apem,ketan,kolak.
mumule leluhur
sego adem ademan,janganan lan endog,godongan tanpo uyah.
panuwun katentreman
sego golong lulut,lemek lan endog dadaran
panuwun,kumpuling gusti
sego gebuli lawuh endog, brambang,iwak gorengan,wedang bubuk
seh abdulkadir jaelani
ketan salak
mumule k.p.senopati
bakaran iwak lan ati candu
mumule kang rumekso gilang
ketan salak,endog ayam di pindang
mumule k.s.agung
kolak kencono(gedang mas utuhan sakulite di kolak)
mumule nyi roro kidul
ketan punar,lembaran endog dadaran
panembahan bodho
dhawet
mumule hyang antaboga
rujak degan
panuwune seger kawarasan
ketan manco warno,
bangso mas inten,lan wesi.
nurulhikmah oke | ilmu pelet | ilmu gendam | ilmu hikmah

Subscribe to receive free email updates: