Ilmu pelet Penakluk Wanita Sejagad

ilmu pelet ampuhIlmu pelet Penakluk Wanita Sejagad atau llmu pelet  Gigolo adalah merupakan sebuah ilmu pelet yang di gunakan untuk mempengaruhi serta menundukan bahkan menaklukkan sukmanya seseorang yang kita tuju . insya Allah dengan Dengan asebab Ilmu pelet Penakluk Wanita Sejagad akan membuat siapapun wanita yang galak, binal, egois, sombong, akan dengan mudah kita taklukkan. Menurut salah seorang yang sudah menguasai Ilmu pelet Penakluk Wanita Sejagad mengatakan biasanya seorang wanita yang kita tuju bila terkena pengaruh ilmu ini akan sulit di sembuhkan, dan sesulit apapun wanita jika di pengaruhi dengan ilmu ini akan dengan mudah di taklukan.

berikut ini doa pelet penakluk wanita sejagad

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM. YAA AYYUHAL LADZIINA AAMANUU LAATAKUUNUU KALLADZIINA AADZAU MUUSAA FABARRO AHULLAAHU MIMMAA QOOLUU. WAKAANA ‘INDALLAAHI WAJIIHAA. WA ALQAITU ‘ALAIKA MAHABBATAN MINNII. YUHIBBUUNAHUM KAHUBBILLAAH. WAKAA DHIMIINAL GHOEDHO WAL ‘AFIINA ‘ANINNAASI. WALLAAHU YUHIBBUL MUHSINIINA. AWAMAN KAANA MAITAAN FA AHYAINAAHU WA JA’ALNAA LAHUU NUURON YAMSYII BIHII FINNAASI KAMAN MATSALUHUU FIDH-DHULUMAATI LAISA BIKHOORIJIN MINHAA. KADZAALIKA ZUYYINA. FALAMMAA ROAINAHUU AKBAR NAHUU WAQOTH-THO’NA AIDIYAHUNNA. WAQULNA HAASYAA LILLAAHI MAA HAADZAA BASYARON. INHADZAA ILLAA MALAKUN KARIIMUN. WAQULIL HAMDU LILLAAHIL LADZII LAM YATTAKHIDZ WALADAN WALAM YAKUN LAHUU SYARIIKUN FIL MULKI WALAM YAKUN LAHUU WALIYYUN MINADZ-DZULLI WAKABBIRHU TAKBIIRON.

dengan mengetahui kunci ilmu pengasihan maka kekuatan ilmu pengasihan atau ilmu pelet tersebut akan bisa di rasakan secara optimal, ingin mengetahui kunci ilmu pengasihan atau pelet silahkan klik

Berikut arti doa pelet penakluk wanita sejagad . :

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ( QS : Al Fatihah : 1 )
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang mengikuti Musa, maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah ( QS : Al Ahzab : 69 ).
Dan Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang daripada Ku ( QS : Thaahaa : 39 ). Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah ( QS : Al Baqarah : 165 ).
Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan ( QS : Ali ‘Imron : 134 ).
Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan ditengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya? Demikianlah Kami jadikan ( QS : Al An’aam : 122 ).
Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya, dan mereka melukai jari tangannya. Dan berkata : “ Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang Mulia “ ( QS : Yusuf : 31 ).
Dan katakanlah : “ Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan tidak mempunyai penolong untuk menjaga-Nya dan kehinaan dan agungkanlah Dia dengan penjagaan yang sebesar-besarnya ( QS : Al Israa’ : 111 ).

ingin menguasai ilmu pengasihan ampuh tanpa puasa..?


ilmu pengasihan ampuh 

ilmu pelet ampuh

ilmu pelet instant

Cara menguasai Ilmu pelet Penakluk Wanita Sejagad :

Baca amalan di atas sebanyak 7 kali , setiap selesai menunaikan sholat lima waktu lalu pada malam hari nya amalan tersebut di atas di baca sebanyak 11 kali, lakukan selama 41 hari.

Sebelumnya membaca sebagai mana di bawah ini

membaca Istigfar sebanyak 7 x.
membaca  Surat An Naas sebanyak 7 x.
membaca kalimat  Sahadat sebanyak 7 x.
membaca  Sholawat Nabi sebanyak 7 x.
lalu membaca kalimat berikut ini
“ Laa haula walaa quwwata illaabillaaahil ‘aliyyil adziim  “ sebanyak 7 x.
Jika anda sudah mengamalkan selama 41 hari, untuk menggunakan Ilmu pelet Penakluk Wanita Sejagad, Anda cukup membaca doa ini sebanyak 3 kali, lalu menyebutkan nama orang yang di tuju,  lalu ucapkan niat kita, agar wanita yang di tuju mau mengikuti apa yang di perintahkan. 

Mohon jangan gunakan ilmu ini untuk main main.
 
Top
Assalamu'alaikum wr,wb. Progam Pelatihan Ilmu Gendam Saat Ini Bisa Di Ikuti Secara Jarak jauh Siapapun Anda Di Jamin Pasti Bisa