cara selamatan penganten | primbon jawa lengkap

CARA SLAMATAN SEPASARAN PENGANTEN

slamatan sepasaran iku karo aweh jeneng tuwo marang penganten,dene slametanne yoiku:sego tumpeng janganan,jenang abang putih,boro-boro,tukon pasar,kembang telon (melati,kenanga, kantil) apodene sego punar sak lawuhe lan sego golong 9 jodo salawuhe.
silahkan anda klik link berikut ini untuk informasi lebih lengkap mengenai primbon jawa lengkap

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "cara selamatan penganten | primbon jawa lengkap"

Poskan Komentar